Corona preventie

Onze kerk conformeert zich volledig aan de richtlijnen van het RIVM.

Hoe we dat doen kunt u terugvinden in het Gebruiksplan-GKv-De-Ark-versie-1.1

Aanvullingen op dit gebruiksplan :

5 oktober 2020: Het maximum aantal bezoekers is teruggebracht naar 30

2 oktober 2020: Mondkapjes op in de kerk?
Voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft, geldt het advies om het mondkapje continu te dragen. Voor locaties waarbij men een vaste plek heeft, zoals in restaurants, theaters, of een kerk, kan het mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek. Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden voldaan. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.
Noot GKv De Ark: wij volgen dit advies en adviseren de bezoekers van de kerkdiensten een mondkapje te dragen zoals hierboven beschreven.  

29 september 2020: Paragraaf 6.1, over bijeenkomsten en vergaderingen op weekavonden in de kerk, wordt gewijzigd in maximaal 30 aanwezigen, ingaand vanaf vandaag 18.00u.