Voor de kinderen wordt er tijdens de erediensten vaak wat georganiseerd. De kleinsten kunnen tijdens de ochtenddiensten in de creche.

Voor de onder-, midden- en bovenbouw is er tijdens de ochtenddienst kidsclub. Daarin wordt vanuit de Bijbel een thema behandeld.

De groepen 1&2 en 3&4 hebben de ene zondag dienst en de groepen 5&6 en 7&8 de andere zondag.

Voor de juiste data en meer informatie zie onderstaand rooster

3 november Kinderdienst Kinderdienst

10 november

zie Bijbel Basics

GROEP 5&6

Zaal beneden

GROEP 7&8

Zaal boven

17 november

Meester &
slaaf
(Filemon 1:1-
25)

GROEP 1&2

Zaal beneden

GROEP 3&4

Zaal boven

24 november

Wees blij!
(Filipenzen 4:4-9)

GROEP 5&6

Zaal beneden

GROEP 7&8

Zaal boven

1 december – 1e advent

Volg de ster –
Juda
(Genesis 49:8-12)

GROEP 1&2

Zaal beneden

GROEP 3&4

Zaal boven

8 december – 2e advent

Volg de ster –
Obed
(Ruth 4:11-22)

GROEP 5&6

Zaal beneden

GROEP 7&8

Zaal boven

15 december – 3e advent

Volg de ster –
David
(2 Samuel 7:8-11, 17-19)

GROEP 1&2

Zaal beneden

GROEP 3&4

Zaal boven

22 december – 4e advent

Volg de ster –
Josia
(2 Koningen 22:1-2, 11-13
en 23:1-3, 25)

GROEP 5&6

Zaal beneden

GROEP 7&8

Zaal boven

29 december Kerstvakantie Kerstvakantie
5 januari Kerstvakantie Kerstvakantie

 

 

.