Voor de kinderen wordt er tijdens de erediensten vaak wat georganiseerd. De kleinsten kunnen tijdens de ochtenddiensten in de crèche.

Voor de onder-, midden- en bovenbouw is er tijdens de ochtenddienst kidsclub. Daarin wordt vanuit de Bijbel een thema behandeld.

De groepen 1&2 en 3&4 hebben de ene zondag dienst en de groepen 5&6 en 7&8 de andere zondag.

Vanwege de corona-maatregelen zijn er nu geen mogelijkheden in het kerkgebouw.

Er wordt nu gezorgd dat het materiaal voor de kinderen thuis gebracht wordt.

 

21 februari 2021

Maria giet olie over Jezus’ voeten

Deze zondag is de eerste van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie.

 

Op deze zondag staat Johannes 12:1-8 centraal: Maria, de zus van Marta en Lazarus, giet olie over de voeten van Jezus, en wijst daarmee vooruit naar Jezus’ begrafenis.

Maria giet olie over Jezus’ voeten

28 februari 2021

Jezus wast de voeten van de leerlingen

 

Deze zondag is de tweede van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie.

  

Op deze zondag staat Johannes 13:1-5, 12-17 centraal: Jezus wast de voeten van zijn leerlingen en vraagt hen om zijn voorbeeld te volgen door elkaar te dienen.

 

 

Jezus wast de voeten van de leerlingen

 

7 maart 2021

Jezus is de weg naar de Vader

Deze zondag is de derde van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie.

 

 Op deze zondag staat Johannes 14:1-7 centraal: Jezus vertelt dat de mensen door Hem God de Vader kunnen kennen en bij Hem kunnen komen.

 Jezus is de weg naar de Vader

 

14 maart 2021

Jezus belooft zijn vrede

Deze zondag is de vierde van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie.

  

Op deze zondag staat Johannes 14:15-17, 25-28 centraal: Jezus belooft dat de heilige Geest de leerlingen zal helpen en dat Jezus’ vrede altijd bij hen zal blijven.

Jezus belooft zijn vrede

21 maart 2021

Jezus houdt van de leerlingen

Deze zondag is de vijfde van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie.

 

Op deze zondag staat Johannes 15:9-17 centraal: Jezus houdt van de leerlingen, en zij mogen die liefde aan elkaar doorgeven.

Jezus houdt van de leerlingen

 

28 maart 2021

Jezus wordt gevangengenomen

Deze zondag is de zesde van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie.

 

 

Op deze zondag staat Johannes 18:1-14 centraal: een groep soldaten komt om Jezus gevangen te nemen.

Jezus wordt gevangengenomen

4 april 2021

Maria ontmoet Jezus

Deze zondag is de laatste van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie.

  

Op deze zondag staat Johannes 20:1-18 centraal: Maria uit Magdala en twee leerlingen ontdekken dat Jezus’ graf leeg is, en Maria ontmoet daarna de opgestane Jezus zelf.

Maria ontmoet Jezus

 

 

.